PWA-CHEQUES VOOR PARTICULIEREN

Wat zoek je?

Wat zijn PWA-cheques ?

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel (PWA Brussel) brengt particulieren, lokale besturen, onderwijsinstellingen, vzw’s, niet-commerciële organisaties en PWA-werkers met elkaar in contact, om een hele reeks activiteiten uit te voeren die niet overlappen met de normale arbeidscircuits op het grondgebied van de stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek).

Old sick woman with memory loss sitting in wheelchair. Smiling daughter holding a photo album trying to remember.
Experienced carpenter in work clothes and small buiness owner working in woodwork workshop,  using sandpaper for polishing  wooden bar at worktable in workshop

Hoe werken ze ?

Als je een beroep wilt doen op een PWA-werker, kan je ons dat eenvoudig laten weten op het telefoonnummer 02 211 14 62-63-64 of via het e-mailadres info@alepwabru.be.

Je PWA-adviseur zal uitleggen hoe je je (eenvoudig en snel) kunt inschrijven als gebruiker van PWA-diensten en je cheques bij Sodexo (de organisatie die de PWA-cheques uitgeeft) kunt bestellen.

De jaarlijkse inschrijving kost € 7,45. Voor personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten, is de inschrijving gratis.

Een PWA-cheque kost € 7,45 (één uur werk) met recht op een fiscaal voordeel (zie hieronder).

Op PWA-cheques staat de naam van de gebruiker vermeld. De cheques moet je bij Sodexo bestellen (minimaal 10 cheques per bestelling).

Wanneer de activiteit erop zit, geef je de PWA-werker gewoon één cheque per werkuur dat hij of zij heeft gepresteerd of aangevat.

Wie zijn de PWA-werkers ?

PWA-werkers zijn vrouwen en mannen die momenteel op zoek zijn naar werk en zich vrijwillig aanbieden om een wettelijk beperkt aantal uren te werken, zonder hun uitkering te verliezen.

Ze mogen 45 of 70 uur per maand presteren, afhankelijk van het type activiteit, en maximaal 630 uur per jaar.

Aan elke nieuwe opdracht gaat een gesprek vooraf tussen de PWA-werker en onze adviseurs, zodat we zeker zijn dat zijn of haar profiel overeenkomt met de verwachtingen van de gebruiker.

A happy and smiling Asian old elderly man is pruning twigs and flowers for a hobby after retirement in a home. Concept of a happy lifestyle and good health for seniors.

Voor welke activiteiten ?

Kleine onderhouds- en reparatiewerken

45 uur per maand

Hulp aan zieken en ouderen

70 uur per maand

Hulp bij administratieve formaliteiten

45 uur per maand

Thuisoppas van kinderen

70 uur per maand

Tuinonderhoud

70 uur per maand

Photo of two people white haired grandma small granddaughter lying comfy floor near couch homework studying writing diary spending weekend together house indoors

Fiscaal voordeel

PWA-cheques geven je recht op een belastingvermindering van 30% van het totale bedrag dat je jaarlijks betaalt aan PWA-cheques.

02/211 14 62 - 63 - 64
info@alepwabru.be

Neem met ons contact op om je in te schrijven of voor meer informatie.